Katz knives

Нож Katz Lion King Premium 302 Yukon Cherrywood
 • арт. K-302/UK-CW-R
 • В наличии: нет
24 990,00 руб.
Нож Katz Black Kat 308
 • арт. BK308
 • В наличии: нет
14 110,00 руб.
Нож Katz Black Kat 302
 • арт. BK302
 • В наличии: нет
13 500,00 руб.
Нож складной Katz Kagemusha NJ35 Cherrywood
 • арт. NJ-35/CW
 • В наличии: нет
10 200,00 руб.
Нож складной Katz Phantom Tactical Stippled Kraton
 • арт. PH-35
 • В наличии: нет
10 200,00 руб.
Нож складной Katz Phantom Tactical Cherrywood
 • арт. PH-35/CW
 • В наличии: нет
10 200,00 руб.
Нож складной Katz Cheetah 900
 • арт. K-900DP
 • В наличии: нет
11 830,00 руб.
10 055,50 руб.
Нож Katz Adventure 5 Green Micarta
 • арт. A5/GM
 • В наличии: нет
7 580,00 руб.
Нож складной Katz Military & Police Knives
 • арт. SF-800DP/S
 • В наличии: нет
6 500,00 руб.
Нож складной Katz Military & Police Knives
 • арт. SF-800DP
 • В наличии: нет
6 450,00 руб.
5 482,50 руб.
Нож складной Katz Black Kat 900
 • арт. BK900DP
 • В наличии: нет
4 510,00 руб.